Symposium “Koester het Brabantse landschap”

Afgelopen woensdag 7 februari heeft ons team het symposium “Koester het Brabantse landschap” bijgewoond in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De nadruk van het symposium, dat georganiseerd werd door Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant, lag op het grote belang voor de ontwikkeling instandhouding van ons Brabantse landschap. Met name door een aantal zeer gemotiveerde sprekers en de grote opkomst werd duidelijk hoe zeer dit onderwerp leeft vandaag de dag.

We hebben een aantal zeer verhelderende en boeiende workshops gevolgd met uiteenlopende onderwerpen zoals “klimaat en ruimtelijke adaptatie”, “natuurinclusieve landbouw” en “de rol van de burger in het landschap”. Tevens werd het 10-jarig bestaan gevierd van het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten, ofwel Stika. Wij zijn trots dat Orbis via de uitvoer van deze subsidieregeling in Midden-Brabant en Horst & Raam dagelijks bij kan dragen aan het ontwikkelen en instandhouden van het Brabantse landschap. Hieronder vindt u de brochure over 10 jaar Stika.